موج شکن هندسه

مارین سازه، موج شکن شناور

ایستایی و پایداری یک موج‌شکن توده سنگی به عوامل متعددی از جمله شکل ظاهری سنگ‌های لایه محافظ یا آرمور و وزن مخصوص آن‌ها، نحوه اجرای لایه‌های بستر و لایه‌های خود موج‌شکن، وضعیت هندسی سازه، زاویه شیب، ارتفاع تاج بستگی ...


ارایه الگوی بهینه هندسه و چینش موج شکن های صندوقه ای شناور ...

بهینه سازی هندسه موج شکن شناور پانتونی برای افزایش راندمان در سالیان اخیر موج شکن های شناور بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و کاربرد آن ها افزایش یافته است.


بهینه سازی هندسه موج شکن شناور پانتونی برای افزایش راندمان

راندمان موج شکن شناور که میزان کارایی موج شکن را نشان می دهد بصورت یک منهای ضریب عبور موج تعریف می شود. در این پایان نامه بهینه سازی هندسه موج شکن شناور برای افزایش راندمان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.


موج شکن چیست؟ - hamyarnazer.com

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندرگاه، برای تامین ورود مطمئن کشتی ها به آبراهه ها و بنادر، کاهش انرژی ناشی از امواج و حفاظت از سواحل در مقابل امواج احداث می شوند. موج شکن ها از دیدگاه های مختلف از جمله شکل هندسی، مصالح بکار برده شده و موقعیت قرارگیری به انواع مختلف دسته بندی می شوند.


همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها

ایستایی و پایداری یک موج شکن توده سنگی به عوامل متعددی از جمله شکل ظاهری سنگ های لایه محافظ یا آرمور و وزن مخصوص آنها، نحوه اجرای لایه های بستر و لایه های خود موج شکن، وضعیت هندسی سازه، زاویه شیب، ارتفاع تاج بستگی دارد.


SID.ir | بررسي عددي تاثير شکل هندسي موج شکن هاي شناور با ...

يکي از مسائل مهم و تاثير گذار در طراحي موج شکن شناور، شکل هندسي آن است. بررسي عددي تاثير هندسه موج شکن بر ضريب عبور موج در نرم افزار Flow3D براي پريودهاي موج در بازه 63/0 تا 26/1 ثانيه، موضوع مقاله حاضر است که عمدتا اين هندسه ها ...


همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها – فناوری عمران

ایستایی و پایداری یک موج شکن توده سنگی به عوامل متعددی از جمله شکل ظاهری سنگ های لایه محافظ یا آرمور و وزن مخصوص آنها، نحوه اجرای لایه های بستر و لایه های خود موج شکن، وضعیت هندسی سازه، زاویه شیب، ارتفاع تاج بستگی دارد.


بررسی عددی تاثیر شکل هندسی موج شکن های شناور با آبخور و ...

یکی از مسائل مهم و تأثیر گذار در طراحی موج شکن شناور، شکل هندسی آن است. بررسی عددی تأثیر هندسه موج شکن بر ضریب عبور موج در نرم افزار Flow3D برای پریودهای موج در بازه 63/0 تا …


بهینه سازی هندسه موج شکن شناور پانتونی برای افزایش راندمان

بدین منظور 9 هندسه مختلف برای سطح مقطع در نظر گرفته شده است و ضریب عبور موج برای هر یک از آن ها محاسبه شده است که نتایج بدست آمده نشان می دهد که موج شکن شناور پانتونی با سطح مقطح مستطیل بهترین عملکرد را دارد. پس از انجام این مرحله به بهینه-سازی هندسه موج شکن شناور پانتونی برای افزایش راندمان پرداخته شده است.


طراحی موج شکن – مهندسین مشاور هندسه پارس

طراحی موج شکن. ارائه تجربیات حاصل از پروژه های انجام شده در قالب مقالات ... مهندسين مشاور هندسه‌ پارس، در سال 1384 بنیانگذاری شده است.


مقاله بررسی اثر هندسه موج شکن در پایداری موج شکن توده سنگی ...

در این مطالعه از روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی نقش هندسه موج شکن در پایداری آن استفاده شده است. تاکنون مطالعات بسیاری درخصوص پایداری موج شکن های توده سنگی صورت گرفته است اما اثر هندسه موج شکن روی پایداری هنوز ...